Προσωρινή Σύγκλητος
 
 
Κατόπιν πρόσκλησης του Υπουργού Πολιτισμού κ. Γιώργου Βουλγαράκη προς τα ιδρυτικά μέλη της Διεθνούς Ακαδημίας Ελευθερίας πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση την Παρασκευή 09.03.2007.
 
Γενομένης της σχετικής ψηφοφορίας εξελέγη η Προσωρινή Σύγκλητος, ως ακολούθως:
 
Πρόεδρος: Δημήτρης Θ. Τσάτσος
 
Αντιπρόεδρος: Κώστας Ε. Σέκερης
 
Γενικός Γραμματέας: Γεράσιμος Π. Καζάνας
 
Μέλος: Κώστας Α. Παπανδρέου
 
Μέλος: Κωνσταντίνος Α. Τσουκαλάς