Διονύσης Αδαμόπουλος Home Page 

 

 
 
Πτυχίο Πληροφορικής, Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
 
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (M.Sc.) στην Τηλεπληροφορική (Τηλεματική), 
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο του Surrey, Αγγλία.
 
Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D.) στην Τηλεπληροφορική (Τηλεματική), 
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Πληροφορικής και Μαθηματικών,
Πανεπιστήμιο του Surrey, Αγγλία.
 

 
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
 
Τεχνολογία υπηρεσιών τηλεματικής (service engineering), κατανεμημένα αντικειμενοστρεφή περιβάλλοντα επεξεργασίας (distributed object-oriented processing environments), κατανεμημένα συστήματα πολυμέσων (distributed multimedia), κατανεμημένη αντικειμενοστρεφής τεχνολογία (distributed object-oriented technology), δημιουργία υπηρεσιών τηλεματικής (telematic service creation), ανάπτυξη λογισμικού με χρήση συνιστωσών λογισμικού (component based software development), ασύρματα τοπικά δίκτυα (wireless LANs), υπηρεσίες εικονικού οικιακού περιβάλλοντος (Virtual Home Environment services), καθολικά και διεισδυτικά υπολογιστικά συστήματα (ubiquitous and pervasive computing).
 

 
Προσθήκες
 
This site is Under Construction 
                                                    
 
 
dxa@otenet.gr                                          
dxa@unipi.gr 
 
Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 27 Ιανουαρίου 2009 02:50:47 πμ