Πανεπιστήμιο Πειραιώς

 
Ακαδημαϊκά Έτη: 
2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006

 

 

Τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων

 

Þ Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός

Þ Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων και Δικτύων

Þ Ανάλυση και Σχεδιασμός Συστημάτων

Þ Αντικειμενοστρεφής Σχεδιασμός και Προγραμματισμός

Þ Κατανεμημένη Αντικειμενοστρεφής Τεχνολογία

Þ Προηγμένες Εφαρμογές Τηλεματικής

Þ Πτυχιακές Εργασίες

 
 
 
Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων,
Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης

 

Þ Διοίκηση Τηλεπικοινωνιακών Επιχειρήσεων